Over Beekerhoek

Wie is Stichting Handelscentrum Beekerhoek en waar staan wij voor

Stichting Beekerhoek, opgericht in 1980, is een club van ongeveer 50 aangesloten ondernemers, die meestal gevestigd zijn op ons industriegebied Beekerhoek en die het belangrijk vinden om zich samen als collectief te profileren. Dit komt het industrieterrein in zijn geheel, en iedereen die er gevestigd is, ten goede. Als Stichting onderhouden wij kontakten met bijvoorbeeld de Gemeente Beek, MKB-Limburg, politie en brandweer, andere industrieterreinen en haar verenigingen of met andere bedrijven die hun diensten aan ons aanbieden. Ook kunnen er onderwerpen aangedragen worden door de leden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een gezamenlijke thema of informatie avond over een bepaald onderwerp.

beekerhoek-08.jpg 

Zeker in onze kontakten naar bijvoorbeeld de Gemeente Beek is het van belang dat onze Stichting voldoende leden heeft omdat we op deze manier voldoende draagvlak voor onze belangen krijgen en wij een serieus genomen gesprekspartner voor de Gemeente Beek kunnen zijn. Alles onder het motto “samen staan we sterk”. Voor ons is het dus van belangrijk dat er zo veel als mogelijke ondernemers zijn aangesloten. Ook al denkt u misschien dat Stichting Beekerhoek u verder niets te bieden heeft of dat er voor u geen direct voordeel zou zijn, toch vragen wij u lid te worden van onze Stichting. Uw lidmaatschap en steun hebben wij hard nodig. 

Enkele keren per jaar is er dan ook in dit verband een bijeenkomst op het Gemeentehuis in het kader van het MKB waarbij de vertegenwoordigers van de diverse ondernemers verenigingen van Beek aanwezig zijn. Hierbij komen algemene zaken aan de orde en kan ook de Stichting Beekerhoek haar onderwerpen aandragen en haar belangen behartigen.

Onze jaarlijkse activiteiten bestaan uit het beleggen van een jaarvergadering. Het organiseren van een gezamenlijke activiteit, meestal in de vorm van een uitstapje, om het persoonlijke en zakelijke contact tussen de leden te bevorderen of om gewoon gezellig bij te kletsen met uw medeondernemers. Bij voldoende interesse zal er een thema of informatie avond worden georganiseerd. Het onderwerp kan worden aangedragen door de leden of het bestuur. De onderwerpen worden vaak ingegeven door de actualiteit of gewijzigde regelgevingen. Bovendien wordt er een keer per jaar een nieuwsbrief gerealiseerd met interessante onderwerpen over ons industrieterrein, informatie over een van onze leden of over de gezamenlijk ondernomen activiteiten van de Stichting.

Andere gezamenlijke zaken zoals beveiliging, camerabewaking, bewegwijzering, bedrijfpost, bedrijfshulpverlening of het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn ook voorbeelden van zaken die in samenwerking met onze stichting gerealiseerd zijn. Met enkele bedrijven worden er speciale afspraken gemaakt waar u als lid van kunt profiteren. Natuurlijk bent U er volledig vrij in van deze aanbiedingen gebruik te maken. 

De bijdrage voor Stichting Beekerhoek bedraagt €75,00 excl. btw. per jaar.
Ook dienen leden akkoord te gaan met onze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die u hier kunt downloaden.

Keurmerk Veilig ondernemen
Bedrijventerrein Beekerhoek te Beek voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Download het certificaat.

Wij hopen dat u overtuigd bent en heten u als nieuw lid dan ook van harte welkom.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van Beekerhoek per email.Keurmerk Veilig ondernemen