Onderhoudswerk Boogbrug
van 7 t/m 14 mei a.s.

Bij deze informeren wij u over de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden die wij momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren aan de onderzijde van de Boogbrug in Beek. De werkzaamheden worden in een aantal fases uitgevoerd.

Bovenbrug-Onderhoud.jpg

Gefaseerde plaatsing steigers Middelweg
Voor het onderhoudswerk aan de Boogbrug worden binnenkort steigers aangebracht ter hoogte van de Middelweg. Een groot gedeelte van de steigers is vooraf al op maat gemaakt, waardoor plaatsing met zo min mogelijk overlast kan plaatsvinden. De steigers worden geplaatst aan weerszijden van de weg en er wordt een steiger gehangen aan de onderkant van de brug. De plaatsing vindt gefaseerd plaats, in de periode van 7 tot en met 14 mei aanstaande.
Om de steigers veilig te plaatsen, zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk. Die worden zodanig uitgevoerd, dat doorgaand (vracht)verkeer over de Middelweg te allen tijde mogelijk blijft en de verkeershinder beperkt blijft. Vanaf 15 mei is de situatie weer normaal.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Middelweg
Vanaf woensdag 7 mei worden steigers opgebouwd aan de zijde van de spoorlijn. Dit gebeurt achter het hekwerk, op het terrein van ProRail. Het lossen van het steigermateriaal achter het hekwerk dient te gebeuren vanaf de Middelweg. Daartoe worden tijdelijk 2 verkeersregelaars ingezet. Aan de spoorzijde wordt daarna gestart met het opbouwen van de steigers. Tegelijkertijd worden in de periode van woensdag 7 mei tot en met vrijdag 9 mei steigers opgebouwd aan de zuidzijde van de Middelweg. Dit gebeurt onder aan het talud van de brug. Ter plaatse van het trottoir wordt onder de brug ook een (prefab) voetgangerstunnel ingeschoven, zodat voetgangers daarna weer een vrije doorgang hebben op de Middelweg. Voor een situatieschets, zie foto ommezijde. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, voor zowel de steigerbouwers als weggebruikers, wordt de zuidelijke rijstrook van de Middelweg van 7 tot en met 9 mei tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt dan met behulp van verkeerslichten om en om over één rijstrook geleid.

De planning is erop gericht om vóór het weekend de steigers aan weerszijden van de Middelweg op gelijke hoogte te hebben opgebouwd, zodat na het weekend de verbindende liggers onder de brug kunnen worden aangebracht. In het weekend van 10 en 11 mei wordt niet gewerkt aan de brug. De verkeerslichten zijn dan uitgeschakeld. Van maandag 12 mei tot en met woensdag 14 mei worden onder de brug de verbindende liggers en afschermend materiaal aangebracht en een (prefab) fietserstunnel geplaatst ter hoogte van het vrijliggend en dubbel bereden fietspad aan de spoorzijde. De halve wegafzetting wordt in die periode verlegd naar de noordzijde van de Middelweg. Het doorgaand (vracht)autoverkeer vindt dan plaats via de zuidelijke rijstrook.

Normale verkeerssituatie
Nadat alle steigers zijn geplaatst, worden de verkeersmaatregelen uiterlijk 15 mei weer weggehaald. Daarna is de situatie weer als vanouds. De steigers zullen overigens in juli weer worden weggehaald. Dan verwachten we dat we de onderhoudswerkzaamheden voor dit deel van de brug hebben uitgevoerd. Om ook het afbreken van de steigers veilig te laten verlopen, zullen in juli weer tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

 

Meer informatie gewenst?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u meer te weten komen over onze werkzaamheden aan de brug, kijk dan op onze website. Op deze website staan ook de contactgegevens vermeld als u een vraag heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, als u maandelijks van ons een voortgangsbericht wilt ontvangen of als u bijvoorbeeld een klacht wilt melden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van Beekerhoek per email.Keurmerk Veilig ondernemen