Uitnodiging voor de Open Coffee

Per 1 januari 2014 zijn er de nodige wijzigingen aangebracht binnen het bestuur van Stichting handelscentrum Beekerhoek, de ondernemers vereniging van Beekerhoek.

Zo heeft Piet Janssen besloten zijn voorzittershamer na 25 jaren over te dragen aan Raymond Hennekens, welke op zijn beurt Eric Smeets bereid heeft gevonden het bestuur te versterken en de financiën als penningmeester te gaan beheren. Piet Jansen blijft wel als bijzonder gewaardeerd lid, deel uit maken van het bestuur.

Op deze manier blijven zijn relaties, kennis en kundigheid beschikbaar voor de stichting wat ons zeker van pas zal komen. Raymond Hennekens maakt al sinds 2002 deel uit van het bestuur. Olga Pleumeekers heeft te kennen gegeven haar functie te willen beëindigen. Voor een aantal van haar taken hebben we Jan Wijnen bereid gevonden het bestuur te versterken. Daarnaast zal Jan Wijnen onder anderen de website gaan beheren en actueel houden.

Het secretariaat verhuist van Marielle Hamelers naar Remko van Thor welke ook (opnieuw) tot het bestuur is toegetreden. Marielle neemt afscheidt van het bestuur. Remko was in het verleden ook al actief voor het bestuur van Beekerhoek. Verder wordt het bestuur gecompleteerd door Ad Laeven en Jan Reijnders.

Met 7 heren sterk gaan we voor 2014 een nieuwe koers varen en proberen we onze bijdrage te leveren om het ondernemers klimaat in Beek te optimaliseren. Dit zal in eerste aanleg en nauwe samenwerking gebeuren met de ondernemers verenigingen van Makado en Beek Bloeit. Zoals we zijn gewent binnen onze gemeente, is de Gemeente Beek hierbij een goede katalysator. Zowel Burgemeester Krewinkel als de diverse medewerkers binnen de Gemeente Beek zijn altijd direct voor ons aanspreekbaar. In de voor ons liggende periode zijn er voldoende uitdagingen.

Meer informatie over het bestuur

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van Beekerhoek per email.Keurmerk Veilig ondernemen