Branche Advies Commissie

Samen met Gemeente Beek, eigenaar Syntrus Achmea, verhuurder EPM Actys van Makado Beek en de 3 ondernemersverenigingen is er vandaag weer overleg geweest aangaande de ophanden zijnde verbouwing / uitbreiding van Makado Beek. Aangevuld met Bureau Stedelijke Planning en Stadsconcepten Vastgoedadvies voor de nodige aanvullende vakkennis.

Alle partijen spreken open over hun zijde van de belangen waarin er ruimte is voor elkaars standpunten. Ook vanuit de eigenaar wordt er meer informatie gegeven over de actuele stand van zaken. Zodat alle partijen een juist beeld kunnen krijgen, geeft men meer inzage in de vorderingen over de invulling van de nieuwe potentiele gegadigden. Vanuit Makado en Beek Bloeit is er natuurlijk veel aandacht om te waken over een juiste aanvulling van het winkelaanbod en de branche differentiëring. Centrum Beek en Makado moeten elkaar blijven aanvullen met nieuwe hedendaagse accenten. Diverse onderzoeken passeren hiervoor de revue om meer inzicht te krijgen uit onderzoeken. Ook de Koopstromen Monitor van Rabobank wordt door 2 dames van de bank toegelicht. Het pin gedrag van alle Rabo klanten van afgelopen jaar is in kaart gebracht waarbij opgemerkt dient te worden dat dit uitsluitend pin bewegingen zijn van Nederlandse klanten. Omdat Makado Beek ongeveer 10% Belgische klanten op bezoek krijgt moet met deze klantengroep terdege rekening worden gehouden.

content_02.jpg

In juni zal er weer een vervolg bijeenkomst worden geplant.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van Beekerhoek per email.Keurmerk Veilig ondernemen