Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Het bestuur van Beekerhoek heeft stappen ondernomen om klaar te zijn voor de AVG. In de privacyverklaring van Beekerhoek hebben we de volgende stappen opgenomen:

  • Waarom de persoonsgegevens;
  • Waarom Beekerhoek die gegevens nodig heeft;
  • Doelstelling Beekerhoek;
  • Bewaartermijn persoonsgegevens;
  • Delen met anderen;
  • Privacy rechten;
  • De beveiliging van de gegevens.

U kunt de Algemene Verordening Gegevensbecherming hier als pdf downloaden.

 

Het bestuur Beekerhoek.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van Beekerhoek per email.Keurmerk Veilig ondernemen